"happy graduation, " sahut tumpukan buku-buku yang berserakan.

"happy graduation, " sahut tumpukan buku-buku yang berserakan.